Den offisielle norske kvalifiseringsrunden til CSWC i 2019
ble avholdt hos Augusto Cigars i Oslo mandag 27. mai. På gjensyn i 2020!

Finalen i Cigar Smoking World Championship (www.cswcworld.com) arrangeres hvert år første helgen i september av Club Mareva i Split i Kroatia. Det er en konkurranse i langsom røyking av én sigar. Opp mot finalen blir det gjennom hele året avholdt rundt 35 kvalifiseringsrunder over hele verden (hvorav Norge), med nærmere 2000 deltakere. Vinneren av den norske konkurransen får anledning til å delta i finalen i Split. I 2018 var det 210 deltakere fra 36 land i finalen.

Sammendrag av konkurranseformatet:

 • Alle deltakerne røyker samme sigar, som de selv plukker fra et utvalg som blir presentert. Offisiell sigar er for tiden Macanudo Inspirado i Mareva-størrelse (petit corona, 51/8 x 42 gauge / 129×16,67 mm).
 • Hver deltaker får utdelt én sigarkutter og to fyrstikker, som er det eneste man har lov til å bruke til å kutte og tenne sigaren. Sigaren kan ikke tennes på nytt etter det første minuttet.
 • Det er ikke tillatt å blåse i/på sigaren.
 • Det er ikke tillatt å legge fra seg sigaren, og den skal hele tiden være synlig for dommerne.
 • Det gis straff i form av fratrekksminutter hvis magebeltet blir svidd, asken faller av før det har gått 40 minutter eller sigaren legges i askebegeret.
 • Vinneren er den som har holdt sigaren i gang lengst etter at straffeminutter er trukket fra.

Topplisten per februar 2019:

 1. Darren Cioffi, USA – 3 timer og 24 minutter (verdensrekord, satt i 2018)
 2. Oleg Pedan, Russland – 3 t  14 min
 3. Alexander Shagay, Russland – 3 t 9 min
 4. Tomasz Zolodkiewicz, Polen – 3 t 8 min
 5. Hauke Walter, Tyskland – 2t 59 min (vinner av finalen i Split i 2018)
 6. Igor Kovacic, Sverige – 2 t 55 min
 7. Chase Lyle, USA – 2 t 45 min
 8. Agata Piotrowska, Polen – 2 t 43 min
 9. Tobias Roth, Tyskland – 2 t 41 min
 10. Bartosz Mankowski – 2 t 34 min
 11. Eric Kyle, USA – 2 t 34 min
 12. Patricia Benden, Tyskland – 2 t 33 min
 13. Mirko Giotto, Sveits – 2 t 32 min
 14. Vladimir Vorontsov – 2 t 31 min
 15. Martina Kleinlagel, Tyskland – 2 t 24 min

Klikk her for å se (noenlunde) oppdatert liste over de 20 beste tidene i verden på CSWC sine hjemmesider.

Norske tider: For første gang er en nordmann på Top 20-listen! Morten Henriksen presterte å røyke i 2 timer og 44 minutter under den norske kvalifiseringen i 2019, og han representerer Norge i finalen i Split 31. august 2019. Lykke til!

Norsk arrangør: Augusto Cigars.

Offisielle regler

(oversatt fra engelsk)

Konkurranse i langsom røyking av sigar

Sigarrøykekonkurransen er åpen for alle voksne uansett kjønn, rase, religion eller nasjonalitet. Deltakelse bekreftes ved å fylle ut påmeldingsskjemaet som mottas fra arrangøren. Deltakelse i konkurransen krever disiplin og sans for fair play. Hver deltaker får én sigar, 2 fyrstikker og én sigarkutter fra arrangøren. Alle som deltar får tildelt et konkurrentnummer.

§ 1

 • Alle deltakerne mottar samme sigar som de selv plukker ut fra boksen.
 • Dersom en sigar ikke er i tilfredsstillende stand, kan deltakeren bytte den ut med en annen.
 • Magebeltet på konkurransesigarene er festet (limt) i samme posisjon på alle sigarene.

§ 2

 • Hver deltaker får utdelt én sigarkutter og to lange fyrstikker.
 • Det skal ikke forekomme andre gjenstander enn de arrangøren har delt ut på bordet/bordene som deltakerne sitter rundt. Det er ikke tillatt å ha annet utstyr på bordet under konkurransen.
 • Deltakerne har ett (1) minutt til å klargjøre sigaren (kutting).
 • Sigaren tennes ved hjelp av én eller to fyrstikker (deltakeren bestemmer selv).
 • Det er ikke tillatt å tenne sigaren før dommeren gir klarsignal. Konkurransen starter offisielt idet dommeren gir tegn til at sigaren kan tennes.
 • Opptenningstiden er maksimalt ett (1) minutt, og denne tiden medregnes i konkurransen.
 • Ingen annen klargjøring av sigaren er tillatt.

§ 3

 • Det er ikke lov å tenne sigaren på nytt.
 • I løpet av konkurransen er det ikke tillatt å blåse på eller gjennom sigaren, eller å fukte den.
 • I løpet av de første 5 minuttene av konkurransen er det ikke tillatt å snakke eller drikke.
 • Det er ikke tillatt å legge fra seg sigaren. Sigaren skal holdes i hånden under hele konkurransen.
 • Det er ikke tillatt å dekke til eller skjule sigaren – den skal til enhver tid være synlig.

§ 4

 • Sigaren skal røykes ned til konkurransemagebeltet.
 • Dersom magebeltet på sigaren blir svidd, trekkes det fra 15 minutter i straff.

§ 5

 • Det gir en fordel for deltakerne å beholde asken på sigaren.
 • Første gang asken faller eller slås av blir det trukket fra straffeminutter.
 • Beregning av minutter som trekkes fra når asken faller eller slås av første gang:
  • i løpet av de første 10 minuttene: 20 minutter
  • i løpet av de første 20 minuttene: 15 minutter
  • i løpet av de første 25 minuttene: 10 minutter
  • i løpet av de første 30 minuttene: 5 minutter
  • i løpet av de første 35 minuttene: 3 minutter
  • i løpet av de første 40 minuttene: 1 minutt
 • Hver gang sigaren legges i askebegeret i løpet av konkurransen får deltakeren en straff på 10 minutter.
 • Svidd magebelte gir en straff på 15 minutter.
 • Etter 40 minutter er det tillatt å slå av asken uten at det fører til straff. Kun svidd magebelte vil gi straff etter dette tidspunktet.

§ 6

 • Sigarrøykingen er over i det øyeblikket deltakeren løfter nummeret sitt, og røyketiden til vedkommende registreres på dette tidspunktet. Dette kan skje på en av to måter:
  1. Hvis røykingen ble avsluttet ved at sigaren slukket av seg selv
  2. Hvis sigaren er røkt helt ned til den tillatte grensen, som er kanten av magebeltet
 • Når deltakeren er ferdig med å røyke, må vedkommende reise seg og forlate deltakerbordet.

Dommere

 • Konkurransen styres av en hoveddommer. Hoveddommeren kan styre konkurranser for opptil 20 deltakere.
 • Deltakerne skal selv gi beskjed når aske faller av eller blir slått av, når sigaren slukker og når sigaren er røkt ferdig. Dommeren kan annonsere at en deltaker mister asken, svir magebeltet, legger sigaren i askebegeret eller at deltakerens sigar slukker.
 • Dommeren kan diskvalifisere en deltaker som ikke overholder reglene eller som forstyrrer de andre deltakerne.
 • Mens konkurransen pågår vil hoveddommeren gi deltakerne beskjed om tidsforløpet – første gang etter ett minutt og deretter hvert 10. (tiende) minutt.
 • Når konkurransen er ferdig, kontrollerer dommeren om magebeltet er svidd eller ikke.
 • Hoveddommeren sørger for rapportering og registrering av tid og straffeminutter.

Vinner

Vinneren av konkurransen er den personen som røyker sigaren sin lengst målt i tid, uten at sigaren slukker. Det betyr at vinneren er den som har røkt lengst etter at eventuelle straffeminutter er trukket fra. Hoveddommeren kårer vinneren av konkurransen.

Forfattere: Marko Bilic og Nenad Medak, Club Mareva Split
Oversatt av: Øystein Kleven, Augusto Cigars

Versjon 1.1 – 16. mai 2018