Regjeringen vil forby nettsalg av tobakk!

Det foregår i skrivende stund en høring på Stortinget hvor regjeringen går igjennom den nye folkehelsemeldingen som kom ut 31.03.2023. Kort oppsummert vil de gjøre følgende som vil påvirke sigarnytere alvorlig i Norge:
  • Innføre forbud mot fjernsalg (nettsalg) av tobakksvarer m.m.
  • Vurdere røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker og dessuten tiltak for å redusere plager fra røykingen til naboer i leilighetskompleks.
  • Legge til rette for at alle som er født i 2010 og senere skal være tobakksfrie («tobakksfri generasjon»).

Disse nye reglene vil totalforby nettsalg av tobakk, inklusive kvalitetssigarer! Dermed vil alle som nyter sigarer i Distrikts-Norge miste muligheten til å kjøpe håndrullede sigarer. Som kjent er det ytterst få butikker som fører kvalitetssigarer, og de få sigarforretningene som eksisterer holder til i sentrale byer. Dette er ytterst diskriminerende for alle som bor i vårt langstrakte land.

Regjeringen vil også vurdere å forby røyking på uteserveringer, festivaler, offentlige strender og parker. Da er det bare å glemme en god sigar sammen med godt drikke ute på byen i fremtiden, samme hvor sigarvennlig serveringstedet er.

Augusto Cigars har sendt inn et høringsinnspill på denne saken og vil følge utviklingen tett. Her er vårt svar Høringsinnspill, Augusto International Vi oppfordrer alle norske sigarnytere til å delta aktivt i denne saken! Det er mulig å sende inn høringsinnspill til epost helse-omsorg@stortinget.no hvor dere kan komme med innspill som Stortinget kan vurdere. Jo flere som sier ifra, jo tydeligere blir vi hørt.

Informasjon om høringen samt høringssvar finner dere her www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004830

Folkehelsemeldingen finner dere her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20222023/id2969572/, og kapittel 4 på side 44-50 omhandler den nye tobakksstrategien til regjeringen.

Relaterte innlegg